Nog één maand om je opleidingsbudget zinvol te besteden. Het is lonend voor jou én voor je organisatie dat jij daar gebruik van maakt. Veel organisaties stellen ondanks de crisis opleidingsbudget voor coaching beschikbaar. Gingen bij de eerste covid-golf de opleidingsbudgetten nog volledig op zwart, intussen hebben veel organisaties deze budgetten weer vrijgegeven. Na een pauze van maanden betekent dat: veel budget en weinig kalendertijd om het op te maken. Op het moment van schrijven nog precies één maand (lees in dit blog ook welke vormen van ‘nee’ je kunt krijgen en hoe je dat oplost).

Organisaties maakten de keuze om de opleidingsbudgetten weer vrij te geven niet voor niets, zij hebben daar vijf goede redenen voor. Heeft jouw organisatie het licht nog niet gezien, help dan een handje door deze (onderstaande) vijf goede redenen aan te reiken.

5 Redenen waarom je organisatie graag opleidingsbudget voor coaching beschikbaar stelt

Reden 1: Als jij je ontwikkelt als professional, groeit je toegevoegde waarde voor de organisatie, waarmee gespendeerd opleidingsbudget een goed renderende investering is.

Reden 2: Ook jouw persoonlijke ontwikkeling maakt dat jij groeit als professional. Daarom komt ook carièrecoaching in aanmerking voor vergoeding uit het opleidingsbudget. Soms is zelfs een deel van het totale opleidingsbudget voor coaching gereserveerd, naast een deel voor vakinhoudelijke training.

Reden 3: Als jij in een carrièreprogramma ontdekt op welke plek en in welke rol jij optimaal tot je recht komt en maximaal kunt bijdragen aan de bedrijfsresultaten, is dat voor je organisatie een gefundeerde kans om jou die ruimte te geven en jou aan zich te binden. Dat is een absolute win-win uitkomst. Voor jou een geweldige kans om bij je huidige werkgever je ideale baan te creëren, en dat jij blijft is waardebehoud voor de organisatie.

Reden 4: Professionals die de kans krijgen zich te blijven ontwikkelen zijn aangetoond gelukkiger, gemotiveerder en productiever. Organisaties die dit faciliteren door in hun mensen te investeren hebben een beter imago en trekken (en behouden) makkelijker de beste mensen aan.

Reden 5: Bovengenoemde redenen zijn misschien vooral zakelijke argumenten. Maar vergeet niet dat veel organisaties gewoon heel graag willen dat het goed gaat met de mensen die zij in dienst hebben. Dat kan ook voor jouw organisatie een empathische prikkel zijn om jou een stuk opleidingsbudget te gunnen.

Opleidingsbudget is beperkt houdbaar

Opleidingsbudget dat dit kalenderjaar niet wordt gebruikt vloeit af en is volgend jaar niet meer voor je beschikbaar. Een uitgelezen moment dus om juist nu nog opleidingsbudget voor coaching aan te vragen om jouw volgende stap in je carrière te onderzoeken.

Hierboven noemde ik al dat op het moment van schrijven er nog precies één maand kalendertijd is om aanspraak te maken op het opleidingsbudget 2020. Het budget kan alleen in 2020 worden besteed, maar de carrièrecoaching zélf kan ook worden gestart in bijvoorbeeld januari 2021.

Wetend dat veel bedrijven graag bereid zijn jouw carrièrecoaching te sponsoren, wil ik toch ook een andere kant kort noemen. Want het kalenderjaar is weliswaar nog niet voorbij, in de ogen van sommige CFO’s en accountants is het kalenderjaar voor dit soort zaken al met de zomervakantie gesloten: zij ronden liefst zo vroeg mogelijk alle budgetten af voor in de boeken.

En anders: opleidingsbudget voor volgend jaar onderhandelen

Dus mocht je last-minute nog gebruik willen maken van het 2020 opleidingsbudget, maak er dan direct werk van! En mocht je toch er tegenaan lopen dat het resterende 2020 opleidingsbudget al is meegenomen als gesloten post in de boeken, of het volledige opleidingsbudget dit jaar al besteed is, of er dit jaar bijvoorbeeld wegens corona geen mogelijkheden zijn, kijk dan of je een toezegging kunt onderhandelen voor persoonlijk opleidingsbudget voor coaching in 2021.

Benieuwd hoe ik je kan helpen jouw ambities te verwezenlijken? In een gratis gesprek bekijken we je mogelijkheden en maken we jouw persoonlijke carrièreplan voor 2021. Aanvragen kan via deze link.

———————

Je las een blogartikel van Karen Rensma

10+ jaar ervaring als chemisch technoloog, 10 jaar ervaring als coach

Ook interessant voor je: ‘Soft skills zijn leiderschapsvaardigheden

En verder:

Foto bij dit blog: Pixabay