Veel bèta-vrouwen voelen zich in hun baan een rondje dat in een vierkantje moet passen. Ook niet-bèta’s bij wie in hun werk het analytisch denken op de voorgrond staat herkennen dit. Zij hebben een hoog ambitie niveau, én willen bijdragen aan een groter doel. Zij voelen de behoefte om stevige ambities waar te maken, maar ook de behoefte om empathie, engagement en verbinding belangrijk te maken in hun werk. In hoge managementlagen en op directieniveau, doorgaans mannenbolwerken, kan het lastig zijn om daar ruimte voor te voelen en er je eigen invulling aan te geven. Hoe ga je daar goed mee om, zonder risico op burn-out of bore-out?

Én ambities, én willen bijdragen

Jij wilt werken vanuit je hart, maar wél op hoog niveau in de zakelijke of overheidswereld want daar komen jouw talenten en ervaring het beste tot hun recht, en je hebt er een mooie staat van dienst opgebouwd. Je ratio is sterk ontwikkeld, je analytische kwaliteiten zijn van hoog niveau, maar je wilt de impact daarvan versterken door juist ook je empathie, warmte en verbindingstalent een rol van betekenis te geven. Je voelt én ambitie, én het diepe verlangen om te willen bijdragen en van betekenis te zijn. Het kan op jouw niveau een flinke uitdaging zijn om invulling te geven aan die combinatie, en in het technisch bedrijfsleven en ook bijvoorbeeld de financiële en juridische dienstverlening heb je er soms nog een extra uitdaging bij.

Mannelijke leiderschapscultuur

In deze takken van sport heerst vaak een overwegend mannelijke leiderschapscultuur, waarin het accent én de waardering eerder ligt op kille ambitie (en de resultaten daarvan) dan op betekenisgeving (en de resultaten dáárvan). Leiderschap binnen een organisatie is dan ingericht vanuit hetzelfde accent. Dat kan flink schuren met jouw kijk op ambitie en leiderschap, met als gevolg dat jouw stijl van leiderschap niet direct samenvalt met die van het bedrijf.

Jouw eigen kijk op ambities en leiderschap

Het lijkt dan of je moet kiezen: of je past jouw vrouwelijke leiderschapsstijl aan, of je ruimt het veld. Die laatste optie kan een passende keuze zijn als je vaststelt dat je in die bedrijfscultuur echt niet op je plek zit. Maar als je houdt van de snelheid, complexe inhoud en resultaatgerichtheid van die cultuur en je juist daarbínnen het op jouw manier wilt doen dan heb je iets anders nodig: het verstevigen van jouw leiderschap, vanuit jouw visie. Zodat je prima toegerust bent om op hoog niveau uitstekend te presteren, en dit te doen op jouw manier en in jouw eigen stijl.

Wees aanstekelijk en vergroot je (meer)waarde

Zo wordt het makkelijker en vanzelfsprekender om je ruimte in te nemen, impact te hebben, en aanstekelijk te zijn. Een belangrijke stap om je leiderschap te verstevigen en verder te ontwikkelen is om je persoonlijke essentie, je intrinsieke motivatie, je natuurtalent en je unieke potentie glashelder te krijgen. Dat vraagt om introspectie en onderzoek, en levert je goud op.

Goud in de vorm van exact weten wat je te bieden hebt en wat jouw meerwaarde is, en misschien wel het allerbelangrijkste: precies weten wat jou inspireert en aandrijft van binnenuit.  Want daarop ga je zelf aan, én neem je anderen moeiteloos mee. Dat vergroot vervolgens weer je meerwaarde.

Bonus: je houdt burn-out en bore-out buiten de deur

Als je werkt vanuit de energieke toestand van intrinsieke gemotiveerdheid en ambitie, doet waar je goed in bent én waar je hart ligt, lijdt dat doorgaans tot diepe vervulling. En daarmee houd je burn-out en bore-out buiten de deur.

De hierboven genoemde zelfkennis is dus goud waard voor je werkplezier, je betekenisgeving en je gezondheid, maar ook voor je bankrekening. Want diezelfde zelfkennis maakt óók dat jij je stevig kunt positioneren: weten welke waarde je lévert betekent weten welke waarde je kunt vrágen.

Probeer als rondje nooit in een vierkantje te passen

Dus wanneer je als inspirerende bèta-vrouw het gevoel hebt een rondje te zijn dat in een vierkantje moet passen, ververs dan eens je eigen onderzoek naar je persoonlijke essentie, drijfveren, talenten, potentie en ambities zodat je daar heel stevig voor kunt stáán. Dat maakt jou een groter en glanzender rondje. Dan pas je weliswaar nooit meer in een vierkantje, maar dat is ook precies de bedoeling! Een rondje durven zijn dat groot en glanzend naast alle vierkantjes staat , maakt je van grote waarde.

Is dit interessant voor je en zou je hier eens over willen sparren met me? Dan ben je welkom om een (kosteloos) perspectiefgesprek aan te vragen via deze link: Klik hier.

Ook interessant voor je: ‘Soft skills zijn leiderschapsvaardigheden

Foto: Ulrike Mai (Pixabay)


Je las een blogartikel van Karen Rensma (van Hardhout & Porselein coaching)

Mijn diensten:

En verder: