Veel vrouwen die ik coach zitten grofweg in deze situatie: Zij hebben lang of kort geleden een carrièrebeslissing genomen die hen niet brengt waar zij naar verlangen. En nu willen zij uitvinden hoe zij een vervullende carrière en een ontspannen, betekenisvol leven kunnen realiseren. De grote onvrede met de huidige baan kan verschillende oorzaken hebben, maar er is vaak een gemene deler, namelijk: zij hebben zichzelf vastgezet, en voelen geen echte keuzevrijheid. Ik bespreek hier een oorzaak en een oplossing aan de hand van een typische casestudie, representatief voor veel van mijn klanten. In een volgend blog bespreek ik een ander type casestudie.

In de beschrijving van de casus heb ik vergelijkbare situaties van een flink aantal verschillende klanten zodanig gehusseld en samengevoegd, en uiteraard geanonimiseerd, dat de casus niet naar personen kunnen worden herleid. Dus mocht je denken jezelf, je collega of je baas erin te herkennen, dat lijkt maar zo. En tegelijkertijd: grote kans dat je jezelf erin herkent omdat de beschreven typerende casus voor zoveel ambitieuze vrouwen herkenbaar is.

Case study: vastzitten in of-of denken

Zij had een hot shot baan waarin zij werkte op het scherpst van de snede, veel invloed had en 5 tot 6 dagen per week inhoudelijke en procesmatige hoogstandjes leverde, en zij had mooie kansen om door te groeien in het bedrijf. Maar het wás al zo stressvol en ze voelde bovendien steeds meer onbehagen bij de heersende bedrijfscultuur zowel intern als bij de bedrijven waar zij zaken mee deed.

Haar job leek haar ondoenlijk in 4 dagen, en 4 dagen was wat zij wilde toen ze haar eerste kind kreeg. Zij besloot uiteindelijk om niet te gaan voor de volgende carrièrestap, niet in de race te blijven voor een promotie maar ‘omlaag’ te stappen op de carrièreladder. Dat leek een goed idee maar in de praktijk viel dat vies tegen. En daarvoor betaalde zij een hoge prijs: ze leverde fors in op plezier, voldoening, invloed, salaris, carrièrekansen, persoonlijk geluk en – omdat het al zo lang voortduurde – haar gezondheid. Haar nieuwe baan vond ze saai en simpel. Ze voelde dat ze veel meer te bieden had en veel belangrijker werk kon doen. Zij twijfelde steeds meer of het wel de moeite waard was om voor déze baan haar kind naar de opvang te brengen.

Waarom het haar een goed idee leek om de groei uit haar carrière te halen

Omdat zij zichzelf had vastgezet in de overtuiging dat zij moest kiezen. Tussen een bloeiende carrière óf een prettig gezinsleven. Zij zat vast in of-of denken. Vanuit dit of-of denken leek het verlangen naar een prettig gezinsleven uitsluitend bereikbaar door afscheid te nemen van haar bloeiende carrière en over te stappen naar een baan onder haar kunnen en onder haar ambitieniveau, en dat deed pijn. Zij ervaarde haar besluit als een zware concessie, en dat was een groot energielek waar zij volledig op dreigde leeg te lopen.

Dit was voor haar de oplossing

We onderzochten hoe het voor haar zou zijn als zij én een vervullende carrière én een prettig gezinsleven zou hebben. Dat bleek haar droomscenario, waarvan zij had aangenomen dat het in het echte leven niet bestond. We onderzochten in welke mate haar werk tot nu toe had gepast bij haar natuurtalent, haar levensdoel, haar idealen, haar ambities. Dat bleek maar in geringe mate het geval te zijn. Haar power en haat hart lagen er niet. Dat veroorzaakte het probleem in haar beide banen: In de hot shot baan die zij aanvankelijk had, kon zij alleen slagen door keihard te werken en voortdurend alle zeilen bij te zetten. En in het ‘baantje’ erna voelde zij zich onbelangrijk en verveeld.

Door haar natuurtalent boven water te halen en zicht te krijgen op haar levensdoel, haar idealen, haar ambities én haar belemmerende overtuigingen gebeurden er twee belangrijke dingen: haar carrière kwam op losse schroeven én de wereld lag voor haar open. Zoveel nieuwe mogelijkheden om haar loopbaan op een andere manier invulling te geven, zo dat haar grootste talent, haar idealen, haar bestemming en haar verlangen om een verschil te maken met haar werk allemaal bij elkaar konden komen.

Zij ging aan de slag om dit daadwerkelijk in te voegen in haar leven en vond een baan op een invloedrijke positie met veel meer verantwoordelijkheden dan zij voorheen dacht aan te kunnen bij een organisatie die dezelfde missie en principes heeft als zij. Dat bracht haar ontspanning, nieuwe levenslust en diepe vervulling in werken en leven. En een hoger salaris, op de koop toe.

De crux

De mate waarin je werk past bij je natuurtalent, je levensdoel, je idealen en je ambities is bepalend voor je persoonlijk geluk, je succes en je levensvervulling.

Welke score van 0 tot 10 geef jij aan de mate waarin jouw baan past bij genoemde criteria, voor elk criterium afzonderlijk? En hoe tevreden ben je daar mee?

Wil je met eens met me sparren of brainstormen over hoe we jouw talent, missie, idealen en ambities boven water kunnen krijgen en welke wereld er dan voor jou te winnen valt? Vraag dan een oriënterend perspectiefgesprek aan.