Bescheidenheid moet je niet overdrijven. En nee, je hoeft jezelf ook niet voortdurend op je borst te kloppen. Je moet doen wat nodig is, en dat in lijn met je persoonlijke waarden. Integriteit en werkethiek noemen veel vrouwen als belangrijke waarden. Helaas wordt integriteit ten onrechte vaak vertaald als bescheidenheid. Vrouwen, trap niet in de bescheidenheidsmythe, want die is killing voor je carrière en je eigenwaarde en heeft bovendien met integriteit en werkethiek niets te maken – anders dan de mythe doet geloven. Voor een verfrissend perspectief dook ik in de vraag hoe stoppen met bescheidenheid je integriteit vergroot.

‘Bescheidenheid is een deugd’ is een gedateerd tegeltje

Helaas beschouwen veel vrouwen bescheidenheid nog steeds als een te grote deugd. Helaas beschouwen ook veel mannen bescheidenheid van vrouwen nog steeds als een te grote deugd. Hierdoor maken veel vrouwen hun impact, hun invloed en hun groei kleiner dan wat er mogelijk is. Ze maken namelijk zichzelf kleiner dan ze in wezen zijn. Alle nobele bedoelingen ten spijt is dat een verkwisting van talent, ambitie en potentieel.

Het typische is: ik hoor regelmatig van vrouwen in mijn praktijk dat zij uitstekend en ongegeneerd in staat zijn zich duidelijk en ferm uit te spreken en op de voorgrond te treden namens de organisatie of hun team. Maar dat zij grote terughoudendheid voelen om deze kwaliteit in te zetten namens zichzelf.  Want dán heet het opeens onbescheiden, en dat is niet integer om te doen. Voilà, de bescheidenheidsmythe.

Het valt me op dat veel vrouwen zijn geconditioneerd om zich klein en onzichtbaar op te stellen, gelabeld als bescheidenheid. Maar welk label je het ook meegeeft, jezelf klein en onzichtbaar opstellen dient geen enkel doel. Het maakt dat je je mond houdt, je niet duidelijk uitspreekt, niet op de voorgrond treedt, en je verdiensten en resultaten geen podium geeft.

Hoe stoppen met bescheidenheid je integriteit vergroot

Deze conditionering zit er vaak diep in, en dat maakt het lastig jezelf ervan los te weken en te bekwamen in de delicate kunst van jezelf en je werk zichtbaar maken. Want als jij en je toegevoegde waarde grotendeels ongezien blijven kun je die promotie of dat gave project wel op je buik schrijven. Kun je minder van betekenis zijn. Dat is een gemiste kans voor de vrouwen die het betreft, maar ook voor hun organisaties en onze samenleving. Dat dit alles op grote schaal gebeurt onder de noemer van integriteit, gaat me aan het hart. Want hoe integer ben je dan eigenlijk naar jezélf?

In een nieuwe video uit de serie Kijk Op Je Carrière sta ik daarom uitgebreid stil bij de delicate kunst van jezelf en je werk zichtbaar maken, zónder afstand te doen van je integriteit en je eigenheid en zonder anderen tekort te doen.

Integriteit

Klik HIER om de video te bekijken: https://youtu.be/62N9IPnQEXo

In de vorige Kijk Op Je Carrière belichtte ik een ander aspect van integriteit in je carrière, namelijk het uitspreken van je ambities, het misverstand dat daarop rust en de rem die dat voor veel vrouwen is bij het zetten van de volgende stap in hun carrière. Uiteraard voorzien van een suggestie voor een beter alternatief.