Stel: je hebt ooit jouw vakgebied bewust gekozen vanuit een diep verlangen en een diep gevoel van passie. Dít was het vakgebied dat jou nodig had, dít was het vakgebied waarmee jij als gedreven professional het verschil zou maken voor een probleem of doelgroep in de wereld die jou aan het hart ging. Maar in de loop van je carrière ben je gegroeid naar een positie waarin je vooral leiding geeft of bestuurstaken verricht, en staat dat prachtige vakgebied in je dagelijkse werkzaamheden mijlenver van je af. Daarmee ben je misschien óók mijlenver afgedreven van je gepassioneerdheid en levensvervulling. Wat te doen?

Hoe staat het met de verbinding?

Als je jezelf in het bovenstaande herkent, betekent dit waarschijnlijk dat je jouw managementrol niet goed kunt verbinden met je verlangen om van betekenis te zijn via jouw vakgebied. Daardoor voel je jezélf niet meer verbonden met dit verlangen, óf je verliest steeds verder de verbinding met je managementrol. Beide zorgen voor stress. En vaak ook voor verdriet, om het gemis van die verbinding. En op termijn is er de kans dat je jezelf niet waarmaakt in je rol als leidinggevende of bestuurder, met alle consequenties van dien.

Wat is er voor nodig om jezelf waar te maken, gepassioneerd en al?

Een mindset die al veel goeds voor mij gedaan heeft is: als je iets mist, voeg het dan toe. In je werk, in je relaties, in je gezondheid, you name it. Het is een helpende mindset omdat die je er op richt om actief zijn binnen je eigen invloedsfeer. Gevoelens van machteloosheid verdampen acuut wanneer je je eigen invloedsfeer betreedt. Dat voelt fijn en krachtig.

Dus: mis je de verbinding met je verlangen? Voeg meer verbinding toe. Hoe kun je dat doen? Blaas je gepassioneerdheid nieuw leven in door iets te ondernemen iets waardoor je je oorspronkelijke verlangen weer voelt..

Terug naar de bedoeling geeft je weer voeling

Dat kan door in gedachten terug te gaan naar ‘De Bedoeling’: Welke mooie intenties en visie had jij oorspronkelijk voor ogen met de keuze voor je vakgebied? Wat wilde je veranderen in de wereld waardoor jij koos voor het vak? Wat maakte dat juist dít vakgebied jouw bloed sneller deed stromen? Welk ideaal wilde je waarmaken door in dít vak te gaan? Vanuit welk diepe verlangen koos jij voor jouw vakgebied?

Voel je het weer? En raakt het je weer? Mooi! Je hebt verbinding gemaakt met je oorspronkelijke verlangen.

Integratie van je verlangen, je vak en wezenlijke invloed – via denken

Maak de praktische vertaling naar je huidige positie, door een manier te bedenken om dat gevoel terug in te voegen in je huidige functie. Want je kunt uiteraard ook als manager of bestuurder opereren vanuit dat gevoel van verlangen. In deze rol ben je misschien verder afgeraakt van de inhoudelijke kant van jouw mooie vakgebied, maar zit je wél dichter bij het vuur. Vanuit die positie kun je veel meer invloed uitoefenen op de besluitvorming en zo juist meer impact hebben dan toen je nog puur op de inhoud zat.

Integratie van je verlangen, je vak en wezenlijke invloed – via doen

Soms is een gedachtenexperiment niet genoeg om je drijfveer en gepassioneerdheid na jaren van verwijdering weer te voelen. Dan ben je er misschien bij gebaat zo nu en dan een fysiek uitstapje te maken. Of misschien vind je dat sowieso leuk.

Zoals de schoolbestuurder die af en toe even terug voor de klas staat als invalkracht, want wat zijn kinderen toch leuk. Dáár doet zij het voor, en dat voelt zij dan weer.

Of zoals de jurist die bestuurder werd en die zich bij tijd en wijle weer inhoudelijk in een complex juridisch vraagstuk vastbijt, want wat een heerlijke kick geeft het toch om met haar juridische expertise het schijnbaar onmogelijke mogelijk te maken.

Of zoals de ingenieur in het managent team die soms gewoon weer eens een good old days rekenmodel bouwt want wat is het toch verrukkelijk om een complex en wollig probleem te reduceren tot een reeks berekeningen die gewoon oplosbaar zijn.

Voeding voor passie

Kortom: Verbind jezelf regelmatig opnieuw met het verlangen dat jou deed kiezen voor je vakgebied, voel de bedoeling die je daar mee had en hebt, want daarmee voed  je jouw rol als manager. En dan komt, ook in die rol, de gepassioneerdheid meestal vanzelf weer.

Zo niet, dan heb je waarschijnlijk iets anders te onderzoeken, namelijk of je vakgebied (nog) wel klopt met jouw idealen, met je ambities, met de talenten die jou het meeste plezier verschaffen, en met jouw levensmissie waar jij je met heel je hart sterk voor wilt maken.

Herken je jezelf hierin en wil je hier iets mee? Je kunt een perspectiefgesprek aanvragen waarin ik met je meekijk om te zien wat bij jou de crux is waardoor je geen werkelijke vervulling ervaart in je carrière. Vraag hier een oriënterend gesprek aan.