Oriënterend perspectief gesprek

Toetsen of mijn coaching jou zal helpen? En of jij en ik een goeie match zijn? Snelste manier om daar achter te komen is in gesprek. Dat doen we telefonisch. Samen kijken we waar je nu staat en wat er voor je mogelijk is, en of en hoe ik je kan helpen daar te komen.

Prettig om te weten vooraf: Ik schat graag vooraf in of er voldoende aanknopingspunten zijn voor gesprek.  Na aanmelding ontvang je daarom eerst een aantal vragen (1 A4, grote letters :-). Je mailt mij je antwoorden. Ik mail je altijd terug, bij voldoende aanknopingspunten direct met een datumvoorstel.