Vrouwelijk leiderschap is hot. Maar wat is vrouwelijk leiderschap nu eigenlijk precies? Wat is het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk leiderschap – bestaat dat verschil überhaupt? Heeft vrouwelijk leiderschap meerwaarde ten opzichte van mannelijk leiderschap? En zo ja, wat is dan precies de kracht ervan? En moet het niet gewoon gaan over leiderschap, zonder stereotyperende aanduidingen als ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’? Kortom: tijd om eens wat vragen te beantwoorden rondom vrouwelijk leiderschap.


Stereotypen mannelijk en
vrouwelijk leiderschap

Stereotyperingen van mannen en vrouwen zijn juist de basis van veel problemen rondom diversiteit en inclusie in organisaties. Daarom denk ik dat de termen vrouwelijk leiderschap en mannelijk leiderschap goed moeten worden gebruikt. Voor mij gaat vrouwelijk leiderschap over vrouwelijk leiders: vrouwen die leiden. Evenzo gaat mannelijk leiderschap dan over mannelijk leiders: mannen die leiden. Leiden vergt leiderschapskwaliteiten van de persoon in kwestie [m/v].

Het interessante is dat wij allemaal, mannen én vrouwen, geconditioneerd zijn op een vermeend onderscheid tussen mannen en vrouwen. Dat onderscheid sijpelt door in hoe wij kijken naar leiderschapskwalteiten. Bepaalde kwaliteiten zien we als overwegend mannelijk, andere als typisch vrouwelijk. Je zou dus voor het gemak kunnen spreken van mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten. Maar dan is het wél belangrijk je te realiseren dat die over en weer aanwezig kunnen zijn in mannen én vrouwen, want het blijven natuurlijk stereotyperingen. 

Imposter syndroom gratis kennismaking

 

Stereotypen mannelijk leiderschap kenmerken

 • Analytisch sterk
 • Daadkrachtig en directief (snel durven beslissen en directief aansturen)
 • Rationeel
 • Zichzelf en resultaten goed zichtbaar maken en zich sterk profileren
 • Snel schakelen
 • Competitief, zichzelf en anderen uitdagen de lat steeds een stukje hoger te leggen (daring)
 • Zakelijk, emotionele afstand van de dingen, dingen niet persoonlijk opvatten

 

Stereotypen vrouwelijk leiderschap kenmerken

 • Sterk inzetten op de (duurzame) relatie
 • Het gezamenlijke doel of belang goed in het oog houden en zich daarvoor inzetten
 • Empathisch, veilige basis bieden (caring)
 • Verbindend, samenbrengen, dienend
 • Risico’s alleen nemen als ze aanvaardbaar zijn, zeker wanneer de belangen van velen op het spel staan
 • Diplomatiek, escalatie(schade) voorkomen
 • ‘Smeeroliekwaliteiten’ die zorgen dat team, project, organisatie goed lopen


Je kunt je invloed en impact vergroten door je vrouwelijke kwaliteiten te versterken en je mannelijke kwaliteiten te ontwikkelen, of andersom. Daarmee vergroot je repertoire, waardoor je doeltreffend in staat bent tot situationeel leiderschap. In sommige situaties kom je nu eenmaal verder door je mannelijke kwaliteiten in te zetten, in andere situaties bereik je juist meer met je vrouwelijke kwaliteiten. Beide hebben hun eigen waarde en zijn dus complementair. Maar het effect gaat verder dan dat.

Er schuilt veel kracht in het beheersen van zowel mannelijke als vrouwelijke leiderschapskwaliteiten. De synergie van beide werkt in je voordeel.

Imposter syndroom gratis kennismaking


Is jouw kracht dat je een verbinder bent, stakeholders bij elkaar kunt brengen en oog hebt voor ieders belang? Dan heb je waarschijnlijk een hoge gunfactor opgebouwd, waardoor mensen graag voor je werken en je bij veel mensen enorm veel voor elkaar krijgt. Maar je merkt dat er ook situaties zijn waarin je het niet redt op gunfactor. Dat je wordt uitgedaagd op jouw leiderschap en er een andere interventie nodig is dan verbinden. Soms vergt een situatie of dynamiek absolute duidelijkheid en een spreekwoordelijke vuist op tafel. Maar ook dan kan je grondhouding verbindend zijn, zodat je met behoud van relatie resoluut knopen doorhakt en directief bent. 

Bijvoorbeeld: ‘Ik hoor wat je zegt, ik waardeer je input, maar mijn besluit staat vast.’ Nog een voorbeeld: ‘Ik begrijp dat je het hier moeilijk mee hebt. We hebben daar uitvoerig bij stilgestaan. Nu is het tijd om verder te gaan.’ 

 

Wat is vrouwelijk leiderschap?

Wat ik zie bij veel vrouwelijk leiders, is een heldere intentie om hun leiderschap dienend in te zetten. Een positie als leider niet te ambiëren vanuit het verlangen naar macht, maar vanuit het streven iets ten goede te realiseren of te veranderen voor de organisatie, werknemers en de community die zij bedienen. Een organisatie neer te zetten waar mensen graag en hard voor willen werken en waar mensen en bedrijven graag klant zijn. Goed voor de winst dus, maar zoveel méér dan alleen de winst in euro’s. Vrouwelijk leiderschap krijgt dan vorm als dienend leiderschap. 

Zowel mannen als vrouwen kunnen beschikken over stereotype mannelijk leiderschap en stereotype vrouwelijk leiderschap kenmerken of kwaliteiten. Ik zie juist in de verbinding tussen die beide ruimte voor nieuw, dienend leiderschap, waarin mannelijk en vrouwelijk leiderschap zijn geïntegreerd.

Imposter syndroom gratis kennismaking

 

Integreer je mannelijke kwaliteiten en versterk je vrouwelijk leiderschap, of andersom

Als jij je vrouwelijke kwaliteiten versterkt en je mannelijke kwaliteiten ontwikkelt, of andersom, versterk je jouw leiderschap en vergroot je je invloed. Daardoor kun je meer positieve impact maken.

 • Hoe wil jij leiden (en wie zijn daarin jouw rolmodel)?
 • Welke kennis en vaardigheden moet je je daartoe eigenmaken?
 • In welke niet-helpende patronen kom jij snel terecht, die jou uit je leiderspositie tikken?
 • Welke triggers veroorzaken dat?
 • Hoe kun je je triggers deactiveren?
 • Hoe verander je een negatieve dynamiek?
 • Welk gedrag en taal kun je inzetten om je effectiviteit als leider te vergroten?


Zomaar een greep uit de vragen die je kunt onderzoeken om jouw leiderschap te versterken. Wil je dat ik je daarbij help? Dan is mijn
vrouwelijk leiderschap coaching misschien interessant voor je. Neem gerust eens contact op.