Wel of niet solliciteren? Je ziet een vacature en je bent gelijk enthousiast. Maar ja, als je eerlijk bent voldoe je niet aan alles wat ze zoeken. Vrouwen zijn soms terughoudend om te solliciteren als zij niet alle criteria in de vacature kunnen aftikken. Wanneer is dat slim en wanneer juist niet? En hoe bepaal je dat eigenlijk?

Je kwaliteitsstandaard is hoog

Als je het heel simpel benadert zou je zeggen: je bent enthousiast over de functie in de vacature, dus ga ervoor! Maar zo simpel ligt het voor jou niet. Je kwaliteitsstandaard is hoog. Dat siert je in je werk – dat is duidelijk. Het heeft je waarschijnlijk ver gebracht ook. Maar een hoge standaard kan je ook tegenhouden in je carrière. Dat gebeurt wanneer je jezelf oplegt pas te mogen handelen als je zeker weet dat het klopt wat je doet. Pas als je zeker weet dat je iets al kunt. Maar: groei gebeurt juist altijd vanuit het startpunt het nog níet allemaal te kunnen.

Wij zoeken een schaap met vijf poten

Realiseer je dat vacatures vaak worden opgesteld vanuit een wensenlijst, geen eisenlijst. Natuurlijk zijn sommige criteria op kennis, kunde en persoonlijkheid harde vereisten – niet onderhandelbaar. Maar de lijst met kwalificaties gepresenteerd onder ‘wij zoeken …’ bevat doorgaans ook zaken die voor de functie wel relevant, gewenst en van meerwaarde zijn, maar geen show-stopper. De categorie ‘het zou geweldig zijn als je ook nog XYZ in huis hebt’.

Ik solliciteerde ooit op de vacature voor onderzoeker-adviseur bij een gerenommeerd onderzoek- en adviesbureau. Over zichzelf zeiden ze op hun website al ‘we realiseren ons: wij zoeken een schaap met vijf poten’. Ik had er maar 4 vier, toch kreeg ik de baan. Soms is de vijfde poot gewoon niet zo cruciaal als de andere vier. En soms is het genoeg als je de potentie hebt om die vijfde poot aan te laten groeien.

Wel of niet solliciteren – hét argument om het wel te doen

Terug naar de vraag wel of niet solliciteren als je niet aan alle vacaturecriteria voldoet. Naar mijn idee hét argument om toch te solliciteren, en het ergste dat kan gebeuren als je dat doet? En wat in dat geval de eenvoudige oplossing is?

Daarover nam ik een korte video op [ 3 minuut 37]. Ik hoop dat ik je ermee inspireer om je terughoudendheid – mocht die aan de orde zijn- volgende keer terzijde te schuiven.

Integriteit

Klik HIER om de video te bekijken: https://youtu.be/G736d3iB3wA

Meer vragen en antwoorden over carrière maken

In de vorige twee Kijk Op Je Carrières belichtte ik een ander aspect van carrière maken, namelijk integriteit. Ik verdiepte me in de vraag hoe de mythe rondom bescheidenheid meer kwaad dan goed doet in je carrière en bovendien met integriteit en werkethiek weinig te maken heeft.

Ik besprak de functie en de drempel van het uitspreken van je ambities, het misverstand dat daarop rust en de rem die dat voor veel vrouwen is op hun volgende carrièrestap. Uiteraard reik ik ook een ander perspectief aan, dat je misschien inspireert om het anders te gaan doen. Minder vanuit hoe het hoort, meer vanuit wat jij echt wilt.