Vrouwen die hun waarde al bewezen hebben, en die zich desondanks nog niet helemaal laten zien in wat zij kunnen, zo noemde een vrouw in mijn carrièretraject dat. Daarmee geeft zij treffend woorden aan een fenomeen waar veel vrouwen mee kampen, vaak zonder het te weten. Met dit mechanisme houden veel getalenteerde vrouwen zichzelf kleiner dan zij zouden kunnen zijn. Daarmee doen zij zichzelf, hun carrièrepad en hun idealen enorm tekort. Hoog tijd om de luiken open te gooien,  jezelf en je idealen op waarde te schatten, en het groter aan te pakken. Groots en meeslepend graag! En dat kan heel goed op een bescheiden en integere manier. Getuige deze 18 redenen van integere vrouwen om groots en meeslepend carrière te maken.

 

De kracht van een goeie drijfveer

Het blijf me fascineren, de kracht van een goeie drijfveer. In mijn gesprekken met coachees onderzoeken we altijd wat er voor nodig is om een vervullende carrière te hebben. Met stip op 1:  een zinvolle bijdrage leveren.

Een zinvolle bijdragen leveren lukt nauwelijks in de marge, je zult naar voren moeten stappen en het zichtbaarder en groter aan moeten pakken. De nuchtere vrouwen met wie ik werk zijn geneigd van zichzelf te zeggen, ik bén nou eenmaal niet zo groots en meeslepend.

Maar dat weerleggen ze zodra we inzoomen op hun intrinsieke motivatie. Meestal blijkt er namelijk iets speciaals te zijn, een probleem of behoefte in de wereld waar zij een fascinatie voor hebben, een verontwaardiging soms. Zij voelen een verlangen en opwinding om dat probleem of die behoefte te adresseren of op te lossen. Zij voelen zich geroepen hun kennis, expertise en ervaring hiervoor in te zetten en er werk van te maken.

En of je jezelf nou ontfermt over een groot mondiaal probleem, een uitdaging binnen jouw industrie of in de teams waarmee je werkt, of een kleinschalig belangrijk probleem in je eigen omgeving, het is evengoed een bescheiden reden om er groots en meeslepend werk van te maken in je carrière.

 

18 Bescheiden redenen om groots en meeslepend carrière te maken

Hieronder heb ik 18 bescheiden redenen om groots en meeslepend carrière te maken voor je verzameld. Uit de monden van 18 integere, bescheiden, getalenteerde vrouwen (m/v) zoals jij.

‘Omdat ik zie dat in onze organisatie een perverse beloningsprikkel wordt gehanteerd. Ik kan er aan meedoen, of ik kan tomaten gooien, óf ik kan me inzetten voor een beter alternatief.’

‘Omdat ik dit thema recht uit mijn hart onder de aandacht wil brengen.’

‘Omdat ik vastberaden ben om een methode te ontwikkelen die mijn kind, en hopelijk vele andere kinderen, in staat stelt om goed te leren rekenen – ik denk dat hij het kan, maar met de reguliere schoolmethode lukt het hem niet.’

‘Omdat ik voel dat ik het boek moet schrijven dat ik zelf had willen lezen.’

‘Omdat ik onze teams wil inspireren met een nieuwe kijk op zaken doen zodat we keuzes maken met ons hoofd én ons hart – omdat ik denk dat die keuzes leiden tot uitzonderlijke prestaties van onze werknemers, onze teams en onze organisatie als geheel.’

‘Omdat ik niet langer toeschouwer wil zijn maar één van spelers.’

‘Omdat ik constructief wil bijdragen aan inclusie in ons bedrijf.’

‘Omdat ik een enorme kans zie in deze vernieuwing en ik die kar zelf wil trekken.’

‘Omdat ik een beweging op poten wil zetten binnen mijn industrie waarmee we deze verandering vanuit een collectieve inspanning en intelligentie voor elkáár krijgen.’

‘Omdat ik denk dat middelbare school onderwijs vele malen leuker, relevanter en effectiever kan, zodat voor Nederlandse pubers school weer voelt als een voorrecht in plaats van verloren jaren.’

‘Omdat deze groep kinderen iemand nodig heeft die hen niet wegzet als lastig maar die ziet dat ze speciaal zijn, en zich liefdevol voor hen inzet zodat zij niet stagneren in het stigma maar zich ontwikkelen.’

‘Omdat ik geloof dat we in een afdeling-overstijgende samenwerking meer bereiken en daar ook zelf de vruchten van plukken.’

‘Omdat ik geloof dat eerlijke handel niet de uitzondering maar de norm moet worden.’

‘Omdat ik geloof dat we als bedrijf een goede buur en bondgenoot kunnen zijn voor omwonenden, in plaats van elkaar te bestrijden. Ik geloof dat iedereen daar beter van wordt.’

‘Omdat ik dit soort innovaties voor iedereen beschikbaar wil maken.’

‘Omdat ik met elkaar waarde wil hechten aan het maatschappelijk belang dat ons werk kan hebben. Dat vraagt een andere manier van kijken. Ik denk dat wij een toonaangevender en beter consultancybureau zijn als we bij ons advieswerk altijd zouden kijken door de lens van duurzaamheid, en dat verankeren in alle facetten van onze bedrijfsvoering.’

‘Omdat ik er van overtuigd ben dat de energietransitie slimmer kan, en ik mijn ideeën daarover met een gerenommeerde partij uit wil werken.’

‘Omdat ik wil dat onze investeerders hun criteria verbeteren zodat we bij een win-win-win uitkomst komen: gezond rendement voor onze investeerders, en een gezonde impuls voor mens en planeet.’

Dit zijn de redenen van 18 professionals. Wat is jouw reden? Super interessant om jouw reden toe te voegen in het reactieveld hieronder. Wil je dat doen?

———————

Je las een blogartikel van Karen Rensma

10+ jaar ervaring als chemisch technoloog, 10 jaar ervaring als coach

Ook interessant voor je: ‘Soft skills zijn leiderschapsvaardigheden’ 

En verder:

Foto bij dit blog: Sasin Tipchai (Pixabay)